Autopromocja:
Zgłoszenia obsługiwane są za pomocą systemu www.zgloszenia24.pl
Pozostało
Pozostało 25 wolnych miejsc
Kurs wychowawców kolonijnych 2017

Kurs wychowawców kolonijnych

Termin:

6-7.05.2017 r. oraz 13-14.05.2017 r. (oba weekendy zjazdowe)

Miejsce:

Budynek Komendy Hufca ZHP Katowice, ul. Barbary 25a, 40-053 Katowice

Cena:

80 zł* (wędrownicy i instruktorzy z Hufca ZHP Katowice)

100 zł (wędrownicy i instruktorzy z innych hufców)

120 zł (osoby niezrzeszone)

*cena obowiązuje przy zgłoszeniu do 16.04, po tym terminie +10 zł

Cena obejmuje:

  • udział w wykładach,
  • bufet kawowy, dostęp do kuchni,
  • wystawienie zaświadczeń ukończenia kursu.

Cena nie obejmuje:

  • zakwaterowania w czasie kursu,
  • wyżywienia w czasie kursu.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie średnie (nie trzeba posiadać matury)*,
  • dobry stan zdrowia.

* w kursię mogą brać udział uczniowie klas maturalnych - zaświadczenie uzyskają po ukończeniu szkoły średniej

Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na wszystkich zajęciach (100% frekwencji).

Płatności:

Wpłata całej kwoty do dnia 22.05 przelewem na konto Hufca ZHP Katowice:

BOŚ Bank 36 1540 1128 2112 7005 2079 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko - kurs wychowawców

Kontakt:

Dodatkowych informacji udziela

dh. Klaudia Furgała 

furgala.klaudia@zhp.net.pl

Program kursu jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

 

 

 

 


Nazwa Hufca lub "niezrzeszon-y/a"
W przypadku osoby niezrzeszonej- zostawić puste

Zgłoszenia obsługiwane są za pomocą systemu www.zgloszenia24.pl
Autopromocja:
Podoba Ci się sposób w jaki przeprowadzane są zgłoszenia?
Stwórz własny formularz i zbieraj zgłoszenia za darmo na www.zgloszenia24.pl